Kwartaalblad Kortavonden

De eerste editie van ons kwartaalblad Kortavonden verscheen in het eerste kwartaal van 2015. Elke uitgave telt 16 blz. en bevat artikelen en foto's van en over Hoogvliet. Losse nummers kosten 5 euro, donateurs ontvangen het blad als onderdeel van hun donateurschap.

Met ingang van 2018 is het ook mogelijk zijn een digitaal abonnement te nemen. U krijgt het blad dan in PDF format per mail toegezonden. De minimale donateursbijdrage voor het blad in klassieke papiervorm is € 17,50. Kiest u ervoor het blad digitaal te ontvangen dan is de bijdrage (minimaal)
€ 10,00.

Kopij

Wilt u bijdragen aan het blad? Heel graag! Verhalen over vroeger op allerlei gebied zijn van harte welkom. U wilt ons wel helpen maar bent niet zo'n schrijver? Geen nood, u kunt uw verhaal gerust in spreektaal opschrijven. Onze eindredacteur kijkt uw inzending graag na en zal zorgen dat de essentie en sfeer van uw bijdrage behouden blijven. Ook uw ideeën voor artikelen zijn welkom, mail ze ons!
Kopij of ideeën kunt u sturen naar stichting.hgh@gmail.com

Eerste jaargang kwartaalblad Kortavonden
Eerste jaargang (2015) van ons kwartaalblad Kortavonden.

Kortavonden is iets van vroeger tijden en een woord uit het oud Hoogvliets taalgebruik. Het staat voor “bij elkaar op visite komen en verhalen vertellen”, oorspronkelijk om de lange winteravonden wat aangenamer door te komen. We vinden de uitdrukking in diverse Zuid-Hollandse dialecten terug, o.a. op de ons omringende eilanden. Voor onze periodiek gebruiken we het in de ruimste zin van het woord: het vertellen van verhalen, samen, voor elkaar “ter leringhe ende vermaeck”.