Beknopte geschiedenis van Hoogvliet

Op deze en de pagina's vermeld in het contextmenu treft u in de toekomst een beknopte, geïllustreerde online geschiedenis van Hoogvliet.
Het ligt in de bedoeling in de toekomst ook lesbrieven voor scholen beschikbaar te stellen. De hoofdstukken van na 1500 omvatten vooralsnog een zeer summiere tekst, die pagina's moeten nog worden aangevuld of geschreven.

De periode voor 1500 omvat voornamelijk gegevens over de vroegste geschiedenis en het ontstaan van het Rijnmondgebied en Hoogvliet en directe omgeving in het bijzonder.

De periode 1500-1818 omvat gegevens over de late middeleeuwen, de gouden eeuw, de Franse tijd en de periode 1811-1818 toen Hoogvliet bij de gemeente Poortugaal hoorde.

Van 1818 tot aan de annexatie door Rotterdam in 1934 was Hoogvliet een zelfstandige gemeente.

Na de annexatie in 1934 brak een roerige periode van groeien en bouwen aan. De geschiedenis van deze periode betreft zowel de industrie als de woningbouw en natuurlijk de personen die van elders in het land en later zelfs van buiten ons land, naar Hoogvliet kwamen om er te wonen en te werken. Deze moderne periode sluiten we af in 1973 toen Hoogvliet een deelgemeente werd.

De jongste periode, van Hoogvliet als deelgemeente(en vanaf 2014 weer als stadsdeel), vangt aan in 1973. In deze periode vonden o.a. de annexaties van Meeuwenplaat-Zalmplaat en Boomgaardshoek plaats maar daarna stopte de groei van Hoogvliet. Delen verpauperde en in de negentiger jaren moest een enorm initiatief op gang komen om Hoogvliet 'te redden'.

Aparte pagina's zijn er over Hoogvliet tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp van 1953. De panelen kunnen ook dienen als lesmateriaal voor scholieren.