Het genootschap

Het genootschap werd in 1995 opgericht. In 1997 werd het, dankzij financiële steun van de toenmalige deelgemeente Hoogvliet, een geregistreerde stichting. De oprichting van het genootschap vormde een logisch vervolg op de persoonlijke interesse en ambities van een aantal personen met veel liefde voor de geschiedenis in het algemeen en de Hoogvlietse geschiedenis in het bijzonder, waaronder twee oud-schoolvrienden Hans van der Boom en Arjan de Graaf, oprichters van de stichting. De liefde voor de historie van hun geboorteplaats kwam bij beiden voort uit een andere gemeenschappelijke belangstelling, die voor de genealogie of stamboomonderzoek.

Opening Overwolde 8 oktober 2016Op de foto de druk bezochte opening van het bezoekerscentrum aan de Overwolde op 8 oktober 2016.

De eerste jaren van haar bestaan had de stichting wel een eigen onderkomen maar geen bezoekerscentrum. Bij de toenmalige Woondienst Maasoevers (Woonbron) aan de Eeze hadden we de bechikking over een ruime kantoorkamer. In mei 2002 vond het genootschap, dankzij de deelgemeente Hoogvliet, een onderkomen in een voormalige kleuterschool aan de Gebbeweg op de Zalmplaat dat ook kon dienen als expositieruimte en bezoekerscentrum. De eerste jaren werd de ruimte samengebruikt met Buurtbemiddeling Hoogvliet. Vanwege de voorgenomen sloop moest de ruimte aan de Gebbeweg begin 2016 ontruimt worden en met steun van de dienst Stadsontwikkeling Rotterdam vond het genootschap een onderkomen aan de Overwolde 48, in de voormalige school aldaar.

Organisatie

Bestuur:
Hans van der Boom, voorzitter
Corrie Gouwen-Müller, secretaris
Aad Noordzij, penningmeester
Adrie de Groot-Lagendijk, lid
Nelly Pons, lid
Coby van der Sluijs-Janse, lid
Vacature, lid

Vaste vrijwilligers: Jan Groot Bramel, Carola de Jongh, Annie Keizer-van der Giessen, Bas Lengkeek, Marian Spithoven-van der Stoep en Harry Wols.
Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom!