Donateurs

Behalve inkomsten uit (project)subsidies en giften is de stichting Historisch Hoogvliet geheel afhankelijk van haar donateurs. Zonder giften van donateurs kan het genootschap niet bestaan en zou het kwartaalblad niet kunnen verschijnen.

Donateur worden?

Ook u kunt donateur worden van het genootschap en op die manier het onderzoek naar en het behouden van de geschiedenis en het erfgoed van Hoogvliet steunen.

Het donatiebedrag bedraagt (minimaal) € 17,50 per jaar. Als donateur krijgt u korting op uitgaven van het genootschap, ontvangt u vier keer per jaar ons magazine Kortavonden en mag u daartoe aangewezen boeken lenen uit onze bibliotheek.

U kunt ook donateur worden en ervoor kiezen ons kwartaalblad digitaal (per mail) te ontvangen. In dat geval kunt u volstaan met een donatiebedrag van (minimaal) € 10,00.

U wordt donateur door het minimale donateursbedrag over te maken op bankrekening NL21 INGB 00 07 41 20 91 t.n.v. Stichting Historisch Genootschap Hoogvliet ovv donateurschap.
Vergeet niet uw huisadres of uw e-mailadres te vermelden bij de opmerkingen. Anders weten we niet waar het blad bezorgd moet worden!

Ook eenmalige giften, ter ondersteuning van ons werk en het aanschaffen van materiaal, kunt u overmaken naar het bovenstaande rekeningnummer.