Collecties

Het bezit van het Historisch Genootschap wordt gevormd door een groot aantal verschillende collecties.

Algemene collectie

Deze collectie is zeer uitgebreid en omvat onder andere officiële stukken (en kopieën daarvan), aktes, notulen, correspondentie en allerhande gegevens van Hoogvlietse bedrijven, kerken, stichtingen en verenigingen, politieke partijen, archiefmateriaal van en over Hoogvlietse scholen etc. etc.

Beeldarchief

Het beeldarchief bevat de uitgebreide collectie van vele duizenden foto's, negatieven, dia's, prentbriefkaarten, films, video's en DVD's van en over Hoogvliet. Een groot gedeelte van het foto- en diamateriaal is reeds gedigitaliseerd. Het wordt voornamelijk gebruikt voor onderzoek, documentatie, illustratie en voor (thema)tentoonstellingen en lezingen.
Het beeldarchief bevat o.a. de deelverzamelingen Hoogvlietse foto's van de bekende Rotterdamse fotograaf Roovers (waarvan het genootschap het copyright bezit), de Hoogvlietse foto's uit het krantenfotoarchief van De Botlek (1998-2007) en het fotoarchief van de deelgemeente Hoogvliet (1976-2014).

Genealogisch archief

Het genealogisch archief bestaat uit boeken, periodeieken, publicaties, familiedrukwerk, microfilm en microfiches, familiedossiers en computerbestanden. De collectie van het genootschap bevat tevens de persoonlijk collectie van de Hoogvlietse genealoog Hans van der Boom.

Kaartenarchief

Het kaartenarchief omvat plattegronden, historische en kadastrale kaarten en bouwtekeningen. 

Kranten- en knipselarchief

Dit archief omvat een grote verzameling krantenknipsels en kranten vanaf begin vijftiger jaren tot heden. In 2016 is begonnen met de digitalisering van deze collectie.

Archieven van organisaties en instellingen

Bij Historisch Hoogvliet zijn o.a. ondergebracht:
- Archief van volkstuinvereniging Ons Belang
- Archief van de plaatselijke afd. van het CDA (en voorgangers) 1973-2014
- Fotoarchief en behaalde prijzen van zangvereniging Polyfonia
- Prijzenkast met prijzen van zangvereniging Abandono
- Archief zondagsschool Immanuel
- Archief CJMV Disputandum
- Archief restauratiecomissie Dorpskerk

Museum collectie

In de loop der jaren heeft de stichting, door schenking en aankoop, veel materiaal over Hoogvliet verzameld. De verzameling is erg divers, van theelepeltjes tot asbakken, van glazen tot aardewerk theeserviezen en van handdoeken tot speldjes. In het kwartaalblad Kortavonden worden aanwinstenlijsten gepubliceerd.

Bibliotheek

De bibliotheek omvat vele honderden boeken over geschiedenis in het algemeen en boeken over de geschiedenis van Hoogvliet en omstreken, maar ook volledige series genealogische en historische tijdschriften en allerhande publicaties en periodieken van Hoogvlietse bedrijven, organisaties en instellingen en van historische verenigingen en stichtingen van het eiland IJsselmonde en soms daarbuiten.