Beknopte geschiedenis van Hoogvliet

Hoogvliet 1934 - 1973


Na de annexatie in 1934 brak een roerige periode van groeien en bouwen aan. De geschiedenis van deze periode betreft zowel de industrie als de woningbouw en natuurlijk de personen die van elders in het land en later zelfs van buiten ons land, naar Hoogvliet kwamen om er te wonen en te werken. Deze moderne periode sluiten we af in 1973 toen Hoogvliet een van de eerste deelgemeentes van Rotterdam en zelfs van Nederland werd.

Hoogvliet werd in 1934 tegelijk met het dorp Pernis ingelijfd bij de gemeente Rotterdam, hoewel een overgrote meerderheid van de inwoners daar fel tegenstander van was. Het grondgebied werd voor een klein gedeelte in gebruik genomen als industrieterrein (ongeveer een derde van de raffinaderij Shell Pernis ligt op voormalig Hoogvliets grondgebied. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw onderging het van oorsprong kleine dijkdorp een enorme groei. Vrijwel het gehele oorspronkelijke dorp werd daarbij afgebroken. Alleen in het gebied rond de Dorpskerk en aan de Dorpsstraat (zuidzijde) staan nog enkele oorspronkelijke gebouwen. Het haventje werd gedempt. Vlak naast de oude dorpskern (dorpsdijk) verscheen in de jaren zestig het voor die tijd uiterst moderne Winkelcentrum Hoogvliet, de Binnenban. De oude gedempte haven veranderde later in een parkeerplaats. Het aantal woningen nam met duizenden toe, Hoogvliet werd woonplaats van velen die werkzaam waren in de industrie (Botlek, Europoort, Maasvlakte) of bij toeleveranciers daarvan.

De industrie
De Tweede Petroleumhaven werd gegraven tussen 1938 en 1941 en was bestemd voor de overslag van aardolie voor de raffinaderij van Shell. De aanvoer van aardolie vindt tegenwoordig niet meer in de Tweede Petroleumhaven plaats, maar in Europoort en op de Maasvlakte. De ruwe olie gaat vervolgens met pijpleidingen naar de raffinaderij. In de Tweede Petroleumhaven vindt tegenwoordig scheepvaarttransport op kleinere schaal van olie en chemicali├źn plaats. Bij besluit van de burgemeester van Rotterdam van 10 februari 1942 kreeg de haven de naam Benzinehaven. Bij besluit van 21 april 1942 , dus nog geen twee maanden later, werd de naam veranderd in Tweede Petroleumhaven. Bij hetzelfde besluit kreeg de Petroleumhaven de naam Eerste Petroleumhaven.

De Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog is voor ons land een ingrijpende periode geweest van vijf jaar bezetting. Natuurlijk ging ook in Hoogvliet de oorlog niet ongemerkt voorbij. Over de Tweede Wereldoorlog maakte Historisch Hoogvliet in 2015 een overzichtstentoonstelling waarin aan de hand van 12 grote foto-panelen de geschiedenis van ons dorp tijdens de oorlogsjaren werd belicht. De tentoonstelling was te zien in de lokale bibliotheek gedurende de maand mei. De panelen zijn op deze website te downloaden in groot formaat PDF. Ze zijn ook zeer goed te gebruiken als bron en basis door schoolleerlingen die een werkstuk over de Tweede Wereldoorlog maken.
Klik hier om naar de pagina met de fotopanelen te gaan.

 

Deze pagina is nog in bewerking en zal nog worden uitgebreid.