Donateurs

Behalve inkomsten uit (project)subsidies en giften is het Historisch Genootschap geheel afhankelijk van haar donateurs. Zonder giften van donateurs kan het genootschap niet bestaan.

Donateur worden?

Ook u kunt donateur worden van het genootschap en op die manier het onderzoek naar en het behouden van de geschiedenis en het erfgoed van Hoogvliet steunen.

Het donatiebedrag bedraagt (minimaal) € 15,00 per jaar. Als donateur krijgt u korting op uitgaven van het genootschap, ontvangt u ons kwartaalmagazine Kortavonden en mag u boeken lenen uit de bibliotheek.

U wordt donateur door het minimale donateursbedrag van 15 euro (meer mag ook) over te maken op bankrekening NL21 INGB 00 07 41 20 91 t.n.v. de penningmeester Stichting Historisch Genootschap Hoogvliet te Poortugaal ovv donateurschap.
Vergeet niet uw adres te vermelden bij de opmerkingen. Anders weten we niet waar het blad bezorgd moet worden!

Ook eenmalige giften, ter ondersteuning van ons werk en het aanschaffen van materiaal, kunt u overmaken naar het bovenstaande rekeningnummer.